ocena ogólna - INFRASTRUKTURA I GOSPODARKA KOMUNALNA


Sytuacja Gminy Ożarów na tle grupy porównawczej -

INFRASTRUKTURA I GOSPODARKA KOMUNALNA

Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2017 r.KRÓTKA OCENA GMINY

Sytuacja Gminy Ożarów na tle porównywalnych JST w 2021 r. w obszarze infrastruktury i gospodarki komunalnej określona została jako zbliżona do średniej. Gmina jest liderem pod względem dopłat do publicznego transportu zbiorowego (brak). Sytuacja związana z rentownością systemu gospodarki odpadami określona została jako sprzyjająca. Z uwagi na brak wydatków inwestycyjnych w obszarze ochrony klimatu i powietrza oraz nieco niższe wydatki w obszarze infrastruktury sportowej i kulturalnej, pozycja Gminy została określona jako średnia.Wskaźniki w obszarze
INFRASTRUKTURA I GOSPODARKA KOMUNALNA