DEMOGRAFIA


Liczba mieszkańców na koniec 2021 r.

10 399

-1,16%

do roku 2020237

Zameldowania na

pobyt stały

259

Wymeldowania

pobytu stałego

66

Liczba

urodzeń

149

Liczba

zgonówW 2021 r. liczba mieszkańców Gminy Ożarów spadła o 1,16% w stosunku do roku poprzedniego. Spadek spowodowany jest znaczną, ponad dwukrotną przewagą liczby zgonów nad liczbą urodzeń. Przyrost naturalny w 2021 r. wyniósł -7,98 w przeliczeniu na 1.000 mieszkańców. Na spadek liczby ludności wpływ ma też większa liczba wymeldowań z pobytu stałego nad zameldowaniami na pobyt stały.Struktura demograficzna i zmiany ostatnich lat