ocena ogólna - GOSPODARKA


Sytuacja Gminy Ożarów na tle grupy porównawczej - GOSPODARKA

Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2017 r.KRÓTKA OCENA GMINY

Pod względem aktywności gospodarczej sytuację Gminy Ożarów należy ocenić jako zbliżoną do średniej. Jak wynika z analizy, w przypadku takich wskaźników jak wpływy z podatków PIT i CIT oraz struktura własnościowa przedsiębiorstw sytuacja gminy jest sprzyjająca i lepsza niż w przypadku większości JST należących do grupy porównawczej. Wskaźnikiem wymagającym aktywności na tle porównywalnych JST jest polityka podatkowa gminy.Wskaźniki w obszarze GOSPODARKA