ocena ogólna - EDUKACJA


Sytuacja Gminy Ożarów na tle grupy porównawczej - EDUKACJA

Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2017 r.KRÓTKA OCENA GMINY

Edukacja w Gminie Ożarów jest obszarem, który wymaga dodatkowej uwagi. na przestrzeni lat wzrosły wydatki oświatowe, jednocześnie zmniejszeniu uległ poziom pokrycia wydatków oświatowych subwencją ogólną. Wydatki bieżące na ucznia wzrosły do poziomu 23.030,52 zł w 2021 r. (średnia z lat 2019-2021) z poziomu 18.170,79 zł (średnia z lat 2017-2019). Bardzo dobrze z kolei Gmina wypada pod względem wskaźnika skolaryzacji brutto, który został określony jako sprzyjający ze względu na bardzo wysoki poziom wskaźnika. Świadczy to o atrakcyjności oferty edukacyjnej szkół gminnych.Wskaźniki w obszarze EDUKACJA