OCENA OGÓLNA - DEMOGRAFIA


Sytuacja Gminy Ożarów na tle grupy porównawczej - DEMOGRAFIA

Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2017 r.KRÓTKA OCENA GMINY

Z punktu widzenia oceny demograficznej gminy należy wskazać, że na tle gmin należących do grupy porównawczej w Gminie Ożarów w 2021 r. nastąpiła korzystna zmiana w zakresie struktury demograficznej mieszkańców, mierzona m.in. wskaźnikiem mieszkańców w wieku poprodukcyjnym, przyrostu naturalnego czy zastępowalności pokoleń na rynku pracy. Świadczy to o atrakcyjności gminy pod kątem miejsca zamieszkania. Aktywności ze strony gminy wymaga wskaźnik dotyczący podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych.Wskaźniki w obszarze DEMOGRAFIA