ocena ogólna - BUDŻET


Sytuacja Gminy Ożarów na tle grupy porównawczej - BUDŻET

Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2017 r.KRÓTKA OCENA GMINY

Z analizy wynika, że średnia wysokość nadwyżki operacyjnej, kalkulowana w oparciu o wykonanie budżetów z 3 poprzednich lat, wynosi ponad 13%. Przyjmuje się, że jednostka o stabilnej i bezpiecznej sytuacji finansowej powinna generować nadwyżkę operacyjną na poziomie 5-8% dochodów. Pod względem tego wskaźnika, sytuacja Gminy Ożarów przedstawia się sprzyjająco, podobnie jak dochody ogółem na mieszkańca oraz dochody podatkowe na mieszkańca. Gmina Ożarów jest liderem pod względu zadłużenia długoterminowego (brak), a co za tym idzie kosztów obsługi zadłużenia. Wyżej opisane wskaźniki sprawiły, że Gmina Ożarów ma bardzo sprzyjającą sytuację pod kątem budżetowym i jest jednym z liderów na tle porównywanych gmin.Wskaźniki w obszarze BUDŻET