OCENA OGÓLNA


Sytuacja Gminy Ożarów na tle grupy porównawczej - OCENA OGÓLNA

Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2017 r.


KRÓTKA OCENA GMINY

Gmina Ożarów porównywana jest do 175 gmin miejsko-wiejskich o umiarkowanych funkcjach rolniczych. Do grupy porównawczej Gminy Ożarów (z obszaru województwa świętokrzyskiego) należą m.in. Gmina Małogoszcz, Sędziszów, Iwaniska, Opatów, Ćmielów, Osiek, Połaniec. Ocena stanu gminy na tle jednostek o podobnej charakterystyce jest zbliżona do średniej w zakresie 5 obszarów, zaś w aspekcie budżetowym Gmina Ożarów jest jednym z liderów spośród porównywanych gmin.