ZARZĄDZENIA Burmistrza GMINY


ZARZĄDZENIA Burmistrza GMINY - OBSZARY


W 2021 r. Burmistrz Ożarowa wydał w sumie 133 zarządzenia. Najwięcej zarządzeń odnosiło się do finansów gminy, a konkretniej do wprowadzania zmian w budżecie.


Drugim najczęściej poruszanym obszarem była Organizacja Urzędu i Gminy. Zarządzenia dotyczyły m.in. powoływania różnego rodzaju Komisji i Zespołów, aktualizacji dokumentów regulujących pracę urzędu, organizacji pracy zdalnej, a także naboru na wolne stanowisko urzędnicze.

Znacząca część zarządzeń dotyczyła także wyboru podmiotów odpowiedzialnych za realizację zadań z zakresu pomocy społecznej oraz kultury fizycznej i sportu.Wykaz zarządzeń Burmistrza Gminy