REALIZACJA UCHWAŁ RADY Miejskiej


Uchwały RADY Miejskiej - obszaryW 2021 r. Rada Miejska w Ożarowie podjęła 97 uchwał. Najwięcej uchwał zrealizowano w obszarze finansowym. Uchwały te dotyczyły przede wszystkim zmian w budżecie oraz w wieloletniej prognozie finansowej gminy, a niekiedy też stawek podatków i opłat lokalnych.


Drugim najczęściej poruszanym zagadnieniem były sprawy organizacyjno-ustrojowe. W ciągu roku radni m.in. rozpatrywali skargi i petycje oraz dokonali wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Ożarowie.


Wiele uchwał odnosiło się także do nieruchomości gminnych. Na ich mocy nabywano oraz sprzedawano gminne nieruchomości gruntowe.


Podsumowanie realizacji uchwał Rady Miejskiej