SAMORZĄD GMINY Ożarów


WŁADZE GMINY OżarówBurmistrz Ożarowa

Marcin Majcher

Burmistrz Ożarowa

Zastępca Burmistrza Ożarowa

Paweł

Rędziak

Zastępca Burmistrza Ożarowa

Sekretarz Gminy Ożarów

Tomasz Sobieraj

Sekretarz Gminy Ożarów

Skarbnik Gminy Ożarów

Stefania Dziedzic

Skarbnik Gminy OżarówUrząd Miejski w Ożarowie


ul. Stodolna 1

27-530 Ożarów


Sekretariat:


tel.: (15) 86-11-137

(15) 86-10 700, 701, 702

fax: (15) 86-11-136

urzad@ozarow.pl


Poniedziałek: 7:00-15:00

Wtorek: 7:00-15:00

Środa: 7:00-15:00

Czwartek: 7:00-15:00

Piątek: 7:00-15:00RADA Miejska w Ożarowie

Przewodniczący Rady Miejskiej:Halina Draganzastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej:Adam Młodożeniec

pełnił funkcję do dnia 20.10.2021 r.


Mariola Bańcer

pełni funkcję od dnia 17.11.2021 r.

Pozostali członkowie Rady Miejskiej:Mariola Bańcer


Monika Buglewska


Tomasz Dzikowski


Krzysztof Kita


Marta Kozieł


Beata Kwiecińska


Bożena Małecka


Małgorzata Olaś


Elżbieta Osial


Barbara Safiańska


Marcin Stańczyk


Jolanta Wąsik


Krystyna Wieczorek


Działalność Rady Miejskiej w Ożarowie w 2021 r.

97

podjętych uchwał
30 lat samorządu OżarowskiegoSPRZYJAJĄCY OKRES

Zaczyna się nowy etap w dziejach Ożarowa. Dzięki wybudowaniu cementowni miejscowość się rozwinęła, zdołała odzyskać prawa miejskie. Powstały tu nowe bloki, nowe osiedle mieszkaniowe, wiele obiektów użyteczności publicznej, nowoczesna infrastruktura. W 1990 r. odbyły się pierwsze wybory do samorządu. Podatki i opłaty z cementowni stały się dochodami gminy, co jeszcze bardziej wpłynęło na dynamiczny rozwój miejscowości.


PRIORYTETEM INWESTYCJE

Zaraz na początku samorządu priorytetem stała się budowa sieci wodociągowej, której powstało w kolejnym roku ponad 60 kilometrów. Ruszyły inwestycje kanalizacyjne, gazociągowe. Sporym wyzwaniem była też wtedy modernizacja i budowa dróg asfaltowych w gminie, gdyż drogi gruntowe w okresie wiosny i jesieni stawały się nieprzejezdne. Dla potrzeb mieszkańców już w 1992 r. zaczęto rozbudowywać i modernizować komunalną oczyszczalnię ścieków, w 1993 r. oddano do użytku Miejsko Gminny Ośrodek Kultury, w 1998 r. - Bibliotekę Publiczna Miasta i Gminy, w 1997r. - budynek Urzędu Miejskiego, w 2002 r. - Krytą pływalnię Neptun.


W Jakubowicach po generalnym remoncie i rozbudowie remizy powstał Dom Kultury, w Lasocinie odnowiono Dom Ludowy, w którym mieści się filia Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy. Po rewitalizacji oddano rynki mieszkańcom Glinian, Ożarowa. Kompleks Sportowy i rekreacyjny został zmodernizowany w Wyszmontowie. Drugi etap rewitalizacji objął osiedle Wzgórze i przyległe ulice. Powstał nowy budynek „Dom Seniora”. Nie ustaje tempo inwestycji na terenie miasta i gminy. Tylko w ostatniej kadencji samorządu 2014-2018 wykonano łącznie 31,5 km dróg gminnych. Wspólnie ze starostwem oddano także 38 km dróg. Budżet wspierany przez cementownię spowodował, że gmina realizuje zadania, które dla niektórych gmin są wręcz nieosiągalne. Miejscowe środowisko osiągnęło wysoki poziom kulturalny, edukacyjny. Szkoły zostały odpowiednio doposażone, placówka w Ożarowie została rozbudowana. To daje ogromne możliwości rozwoju gminy.


ZE WSPARCIEM UNII EUROPEJSKIEJ

Wysokie dochody sprawiają, że gmina może sobie pozwolić na aplikowanie o środki unijne. Odważnie sięga po nie od 2004 r. To wtedy pierwsze pieniądze trafiły na modernizację oczyszczalni ścieków, która do dzisiaj funkcjonuje bardzo dobrze. Od tamtego czasu co roku samorząd otrzymuje kolejne dofinansowania, oczywiście przy udziale środków własnych. Udało się mu już sięgnąć około 70 mln zł. dzięki temu gmina wydaje na inwestycje średnio 10 mln. zł rocznie.


MIESZKAŃCY DECYDUJA O BUDŻECIE

Po raz kolejny realizowany jest na terenie gminy Fundusz Sołecki. Wykonywane są najpilniejsze inwestycje, które proponują mieszkańcy. Udało się kupić altanki, place zabaw, kosiarki do koszenia traw, wyremontować oraz doposażyć remizy strażackie, świetlice wiejskie.


Mieszkańcy sołectw chcą się ze sobą spotykać, rozmawiać o potrzebach swoich miejscowości - podkreśla Burmistrz Marcin Majcher. – Współpracują ze sobą sołtysi, rady sołeckie, zarządy OSP. Wszystkie te działania poprawiają komfort życia w poszczególnych miejscowościach. Mam tę satysfakcję, że nie zdarzyło się, oddawane inwestycje były nietrafione.


WYKORZYSTANA SZANSA

30 lat w całym 450-leciu lokacji miasta jest bardzo ważne w rozwoju gminy. Bogata historia zobowiązywała władze do aktywnej działalności. Miały tę szansę, którą dała cementownia, Unia Europejska, ustawodawstwo o samorządzie terytorialnym. Gmina wykorzystała ten sprzyjający okres po to, by rozwijać się i pomnożyć majątek przez wieki gromadzony przez poprzednie pokolenia w bardzo trudnych warunkach.Ranking Gmin Regionu ŚwiętokrzyskiegoZdjęcie Burmistrza Ożarowa trzymający statuetkę.

Ożarów w kategorii Gmina Miejsko-Wiejska zajął szóste miejsce w Rankingu Gmin Regionu Świętokrzyskiego, który zorganizowany został przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej imienia Jerzego Regulskiego oraz Urząd Statystyczny w Kielcach.

W kategorii Gmina Miejsko-Wiejska, oprócz Ożarowa, w czołówce, według kolejności, znalazły się: Morawica, Połaniec, Busko-Zdrój, Daleszyce, Sędziszów, Chmielnik.

- Ranking był pouczający - podkreśla Burmistrz Marcin Majcher. - Otrzymaliśmy pełne informacje o naszej gminie. Kapituła wytknęła pewne niedociągnięcia w naszych poczynaniach, ale i tak sukcesem jest nasze szóste miejsce na ponad sto gmin w województwie.

Sekretarz Gminy Tomasz Sobieraj podaje wskaźniki, które w gminie zostały najwyżej ocenione i okazały się najbardziej korzystne. - To przede wszystkim dochody własne na mieszkańca - mówi. - Nasze wskaźniki są najwyższe. Bardzo dobrze wyszedł wskaźnik porównawczy dotyczący zadłużenia. Gmina nie ma zadłużenia. Mamy zrównoważony rozwój. Nasze wykorzystanie środków unijnych też bardzo wysoko oceniano, poza tym nakłady na kulturę i oświatę.

Organizatorzy rankingu brali pod uwagę 16 wskaźników, które pokazują różne sfery życia, przede wszystkim jakość życia w poszczególnych częściach regionu.

Najlepsze gminy to te, które sprawnie realizują zadania własne i wykorzystują dany im potencjał rozwojowy. Ranking odpowiada między innymi na pytania: jak sobie radzą samorządy, co wpływa na ich kondycję, jakie są najważniejsze czynniki rozwoju, czy mieszkańcom regionu żyje się coraz lepiej.

Ranking Gmin Regionu Świętokrzyskiego odbył się po raz pierwszy. To wyjątkowa inicjatywa, której celem jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego oraz najlepszych praktyk przez nie stosowanych.

Wręczenie wyróżnień dla najlepszych samorządów odbyło się podczas gali 9 grudnia w Kieleckim Centrum Kultury.


Zdjęcie przedstawia wręczanie statuetki Burmistrzowi Ożarowa.Zdjęcie Burmistrza Ożarowa przemawiającego przez mikrofon.