fundusz sołecki


Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r. :

607 809

+7,90%

do roku 2020


Rok 2021 to kolejny rok ze stanem epidemii, który spowodował, że nie odbywały się spotkania integracyjne mieszkańców, a większość sołectw środki przeznaczyło na zagospodarowanie terenów i doposażenie świetlic bądź placów zabaw. Fundusz sołecki w Gminie Ożarów udało się zrealizować na poziomie 81,06%.

Wykonanie funduszu sołeckiego w 2021 r.

Przeznaczenie funduszu sołeckiego w 2021 r.

Zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r.


Zdjęcie drewnianej wiaty - zdjęcie nr 1.
Zdjęcie drewnianej wiaty - zdjęcie nr 2.
Zdjęcie kolektorów słonecznych.
Zdjęcie pomnika pod budynkiem OSP Lasocin.
Zdjęcie kolektorów słonecznych zamontowanych na gruncie.
Zdjęcie kosiarki.
Zdjęcie budynku świetlicy w Czachowie.
Zdjęcie placu zabaw pod budynkiem świetlicy.
Zdjęcie siłowni zewnętrznej.
Zdjęcie bramki przy siatce.
Zdjęcie dziecka na zjeżdżalni.
Zdjęcie przedstawia dziewczynkę na zjeżdżalni.
Zdjęcie boiska.
Zdjęcie bramki na boisku.