EGZAMINy końcowe i sukcesy uczniów


EGZAMIN ÓSMOKLASISTY W 2021 R.Egzamin ósmoklasisty na koniec roku szkolnego 2020/2021 został przeprowadzony w dniach od 25 do 27 maja 2021 r. Obowiązującą formą egzaminu jest forma pisemna, a każdy ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych:

 • języka polskiego;

 • matematyki;

 • języka obcego nowożytnego.


57%

Średni wynik egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego uczniów klas VIII w roku szkolnym 2020/2021


43 %

Średni wynik egzaminu ósmoklasisty z matematyki uczniów klas VIII w roku szkolnym 2020/2021


64 %

Średni wynik egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego uczniów klas VIII w roku szkolnym 2020/2021


Egzamin ósmoklasisty w 2021 r.

Pomimo, że w roku szkolnym 2020/2021 wprowadzano czasowe ograniczenia w funkcjonowaniu szkół, przez co w dużej mierze kształcenie realizowano na odległość, ósmoklasiści osiągnęli dobre wyniki. Najlepszą średnią wyników uzyskali:

 • z języka polskiego: uczniowie SP w Ożarowie oraz uczniowie SP w Janowicach;

 • z matematyki: uczniowie PSP w Pisarach oraz uczniowie SP w Ożarowie;

 • z języka angielskiego: uczniowie SP w Janowicach oraz SP w Ożarowie (przewyższając średnią krajową).egzamin maturalny w 2021 rokuEgzamin maturalny odbył się w dniach od 4 maja do 20 maja w części pisemnej. W związku z pandemią COVID-19 w 2021 r. nie był przeprowadzany egzamin maturalny z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych w części ustnej.

Maturzyści przystępowali do egzaminu maturalnego w części pisemnej z:

 • języka polskiego;

 • matematyki;

 • wybranego języka obcego nowożytnego.

W 2021 r. do egzaminu maturalnego przystąpiło 21 uczniów. Zdawalność wyniosła 100%.

55 %

Średni wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego maturzystów LO w Ożarowie w 2021 roku


55 %

Średni wynik egzaminu maturalnego z matematyki maturzystów LO w Ożarowie w 2021 roku


71 %

Średni wynik egzaminu maturalnego z języka angielskiego maturzystów LO w Ożarowie w 2021 roku


Wyniki egzaminu maturalnego w 2021 r.

poziom podstawowy

Średnia wyników maturzystów z Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Edwarda Szylki w Ożarowie ze wszystkich przedmiotów przewyższyła średnią dla powiatu, województwa oraz kraju. Najwyższą średnią maturzyści uzyskali z języka angielskiego.osiągnięcia uczniów w roku szkolnym 2020/2021W roku szkolnym 2020/2021 uczniowie szkół podstawowych z terenu gminy mieli ograniczone możliwości uczestniczenia w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych z uwagi na epidemię COVID-19, z powodu której większą część roku szkolnego prowadzono kształcenie na odległość. Poniżej zestawiono najważniejsze sukcesy uczniów.


Szkoła Podstawowa w Ożarowie

VII Ogólnopolski Konkurs ekologiczny "Mistrz Recyklingu i Przyjaciele":

 • wyróżnienie - 1 uczeń.

IX Ogólnopolski Konkurs plastyczny "Bezpiecznie na wsi mamy, od 30 lat wypadkom z KRUS zapobiegamy":

 • III miejsce w etapie wojewódzkim.

Ogólnopolska Olimpiada Mitologiczna 2020:

 • XI, XV, XVI, XVIII i XXI miejsce w kraju.

Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs Krajoznawczy "Poznajemy Ojcowiznę” organizowany przez PTTK:

 • finalistka;

 • III miejsce;

 • wyróżnienie - 2 uczniów.

OLIMPIADA PRZEDMIOTOWA OLIMPUS GEOGRAFIA sesja jesienna 2020:

 • VII i XIII miejsce w kraju.

OLIMPIADA PRZEDMIOTOWA OLIMPUS GEOGRAFIA sesja zimowa 2021;

 • III i V miejsce w kraju.

OLIMPIADA PRZEDMIOTOWA OLIMPUS GEOGRAFIA sesja wiosenna 2021:

 • V, VI, VI i X miejsce w kraju.

II Wojewódzki Konkurs z Informatyki dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego:

 • finalista.

V Wojewódzki Konkurs z Matematyki dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego:

 • finalista.

II Wojewódzki Konkurs z Historii:

 • uczeń zakwalifikował się do III etapu (z powodu kwarantanny nie wziął udziału).

Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego (KO Kielce):

 • uczeń wziął udział w II etapie konkursu.

II Wojewódzki Konkurs z Geografii dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego (KO Kielce):

 • uczestniczka II etapu konkursu.

Wojewódzki Konkurs Pieśni Patriotycznych "Śpiewamy dla Ciebie Polsko":

 • III miejsce.

Konkurs plastyczny Wojewody Świętokrzyskiego "112 - zawsze w gotowości":

 • wyróżnienie.

XVIII Diecezjalna Olimpiada Wiedzy Liturgicznej "Sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego- pokuta i pojednanie":

 • finalista - 4 uczniów.

XXIV Diecezjalny Konkurs Wiedzy Biblijnej "Z Pismem Świętym w Trzecie Tysiąclecie” - Ewangelia wg św. Jan:

 • finalista - 3 uczniów.


Szkoła Podstawowa w Lasocinie

Ogólnopolski Konkurs Historyczny "Krąg":

 • wyróżnienie.

VII Wojewódzki Konkurs z Języka Angielskiego:

 • udział w etapie rejonowym.

Gminne Zawody Pływackie:

 • II miejsce - 2 uczennice;

 • III miejsce -1 uczennica.


Publiczna Szkoła Podstawowa w Pisarach

Wojewódzki Konkurs Informatyczny:

 • finalista.


Szkoła Podstawowa w Janowicach

Teatr szkolny - edukacja kulturalna młodego człowieka - XXX edycja konkursu ogólnopolskiego:

 • certyfikat.

Udział w ogólnopolskim konkursie plastycznym - "Zdrowe, smaczne, kolorowe - kupuję produkty krajowe".

Udział w ogólnopolskim konkursie "Bezpiecznie na wsi mamy od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy".

VII Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z języka angielskiego:

 • udział w II etapie wojewódzkim.

Wojewódzki Konkurs Ekologiczny - "CZYSTE ŚWIĘTOKRZYSKIE":

 • nagroda pieniężna.

Udział w konkursie plastycznym "112 zawsze w gotowości," organizowany przez Wojewodę Świętokrzyskiego.

Udział w konkursie z wiedzy o aktorze - Jan Gajos.

Konkurs wiedzy o teatrze:

 • certyfikat.

Konkurs na opowiadanie lub bajkę n/t bezpieczeństwa ruchu drogowego:

 • wyróżnienie na etapie wojewódzkim.

Udział w konkursie recytatorskim.