EDUKACJA


BUDŻET OŚWIATOWYPokrycie bieżących wydatków oświatowych

subwencją oświatową:

50,35%

-3,03 pp.

do roku 202024 278

Bieżące wydatki oświatowe

na ucznia

12 225

Subwencja oświatowa
na ucznia

12 053

Dopłata ze środków własnych

na 1 uczniaBudżet oświatowy Gminy Ożarów w 2021 r.Łączne wydatki poniesione na oświatę

i wychowanie w 2021 r.

21 174 309

+4,49%

do roku 2020